Registre de nou usuari
*Required field

Inici de sessió d'usuaris existents
   

 

Propostes elegibles:

1. Millora de parcs infantils d’Altea i Altea la Vella.

Es durà a terme diverses actuacions depenent de la necessitat de cadascun dels parcs: canvi o reparació de les instal·lacions, plantació d’arbrat, millora de la seguretat, etc.

 

2. Canvi d’ubicació del parc per a gossos – pipican.

Es proposa canviar el parc per a gossos a la zona del pàrquing del Pontet, allunyant-ho del nucli d’habitatges per a evitar molèsties alhora que els usuaris puguen tenir més espai i més adequat a les necessitats dels gossos.

 

3. Obertura d’un vial per als vianants entre C/Filharmònica i C/Empedrat que servisca per a facilitar la connexió per als vianants entre el centre i el casc antic i la primera línia.

 

 

4. Adequació del jardí públic davant del CEAM després de la reubicació del parc per a gossos, dotant-ho d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure.

 

 

5. Posada a punt de la Casa de l’Aigua per a poder ser utilitzada en condicions. Est és un edifici municipal de moment en desús per la seua falta de condicionament. Una vegada recuperat, s’obri un ventall de possibilitats per al seu ús.

 

 

6. Millora en l’accés del cementeri d’Altea la Vella. Els accessos al Cementeri Parroquial disten molt de ser els adequats per a una dotació d’aquest tipus. És necessari realitzar les actuacions necessàries per a millorar, fer més transitable i embellir aqueix espai.

 

 

7. Il·luminació corredor verd. A dia d’avui, existeixen zones al llarg del Corredor Verd on no existeix il·luminació. Si tenim en compte que aquest és un dels espais més concorreguts per a l’oci en el nostre municipi, es fa necessari il·luminar aqueixes zones per a adequar-ho íntegrament en condicions de seguretat per als vianants.

 

 

8. Creació d’un parc infantil en la zona verda de C/ La Trompa. Malgrat ser una zona de relativa recent construcció i amb una gran densitat poblacional, no existeix cap parc infantil a una distància desitjable per a facilitar el seu ús. A més, i tenint en compte que no comptem amb cap d’aqueixes característiques a Altea, es concebria com un espai totalment accessible, amb jocs per a xiquets i xiquetes de diferents capacitats.

 

 

9. Dotar de videovigilancia els punts negres de recollida de residus. Tots som conscients de la problemàtica i els costos que suposen la depositación incorrecta de residus en els punts negres. Dotant aquestes zones de videovigilancia s’obri la possibilitat d’emprendre accions sancionadores i, per tant, s’obtindrà un efecte dissuasori.

 

 

10. Millores en l’antic Escorxador. Est és un edifici municipal que s’utilitza entre altres coses com a alberg per a allotjar al voluntariat mediambiental, que realitza una labor molt necessària en el nostre poble. Per a poder continuar tenint aqueix paper i fins i tot ampliar-ho, és necessari escometre certes millores en l’edifici i la zona exterior que permeten consolidar aqueix o uns altres possibles usos.

 

11. Optimització i reordenació de la xarxa semafórica del municipi, que consisteix a instal·lar semàfors para persones invidents, i instal·lar sensors per a detectar la presència de vehicles en tots els creus, perquè el tràfic de les vies troncals, CN-322 i CV-755 es talle solament quan hi haja vianants que sol·liciten creuar-les o vehicles disposats a incorporar-se a elles, i harmonitzar el funcionament de tots a través de la interconnexió i gestió automatitzada. La reordenació tractaria de resituar semàfors per a donar servei a la ciutadania concorde al creixement urbà que ha digerit el municipi en les ultimes dècades.

 

12. Condicionament del solar contigu al conservatori (antigues cases dels mestres), convertint-ho en pàrquing, aportant als veïns i veïnes de la c/Mar c/Sant Pere i limítrofes, un espai on poder aparcar. Es delimitaria una zona per a acte caravanes, instal·lant un punt net i sostenible per a una correcta gestió de residus.